1. Cách đăng nhập, sử dụng VPS Windows trên máy tính

2. Cách đăng nhập, sử dụng VPS Windows trên điện thoại

3.Cách đổi mật khẩu VPS Windows

4.Cách đổi Username (tên đăng nhập) VPS Windows

5.Cách Restart (Reset), Khởi động lại VPS

7. Hướng dẫn cài phần mềm cơ bản trên VPS Windows

8. Hướng dẫn khắc phục VPS Windows không copy được dữ liệu từ máy tính thật

9. Hướng dẫn quản lý VPS Windows số lượng lớn bằng Remote Desktop Connection Manager

10. Hướng dẫn chỉnh full màn hình VPS trên phần mềm quản lý VPS Remote Desktop Connection Manager

11. Hướng dẫn khắc phục không chỉnh được Full màn hình VPS

0/5 (0 Reviews)